Nätverket

Kulturforskning i Uppsala

ISSN:1651-0593

Utges av:
Etnologiska avdelningen
Institutionen för kulturantropologi och etnologi
Uppsala universitet


Nummer/År

10/2001 I 11/2002 I 12/2003 I 13/2004I 14/2005 I 15/2008


upp

Nummer 15 (2008)

Dåtiden i samtiden mot framtiden

Ett temanummer om kulturell ordning, makt och kön

tillägnat Inger Lövkrona

Författare

Titel

Sidor

PDF


Framsida och innehåll

I-II

PDF

Birgitta Meurling & Oscar Pripp

Dåtiden i samtiden mot framtiden – inledning

1-7

PDF

Ann-Catrin Östman

Den civiliserade skillnaden
Om kvinnors arbete och könsarbetsdelning i tidig historisk och etnologisk forskning

8-25

PDF

Gösta Arvastson

På tal om framtiden

26-37

PDF

Billy Ehn & Orvar Löfgren

A Private Theatre?
Daydreaming as a Cultural Practice

38-48

PDF

Eva Lundgren

Kristlig folklore i Knutby

49-55

PDF

Katarina Ek-Nilsson

Lucia, lussi och lussebrud
Lilits metamorfoser

56-62

PDF

Per Peterson

Varg i Veum
Vargrädsla nu och då

63-67

PDF

Jonas Frykman

Om kvinnors ondska

68-73

PDF

Kari Telste

Madonna – hore
En lang historie om jenter, sex og kjærlighet

74-82

PDF

Sidsel Natland

En hore fortjener bank!
Rykter og normers betydning for unge jenters voldsbruk

83-105

PDF

Jonas Liliequist

”Pigans nej, det är hennes ja. Då hon säger mest nej, då vill hon helst ha”
Om gränsen mellan frieri, förförelse och sexuellt tvång i 1600- och 1700-talens Sverige

106-116

PDF

Birgitta Meurling

Drottningens sidentäcke
Historisk exotism och vardagsrealism i guidade visningar

117-129

PDF

Agneta Lilja

I ett sällsport lyckligt äktenskap förenad med…
Hustrur i dödsrunor över näringslivets män

130-143

PDF

Britta Lundgren, Lena Martinsson & Birgitta Meurling

Ledarskap – att utmana kön och klass?

144-152

PDF

Charlotta Widmark

Behöver manliga doktorander mentorsprojekt?
Några reflektioner över kvinnors och mäns förutsättningar inom akademin

153-162

PDF

Susanne Lundin

Organ trafficking i Östeuropa

163-169

PDFupp

Nummer 14 (2005)

Kön och våld

Författare

Titel

Sidor

PDF

Inger Lövkrona
& Birgitta Meurling

Kön och våld. Inledande reflektioner

1-13

PDF

Marie Steinrud

"Jag är ej värd något bättre!"
Ett fall av kvinnomisshandel och skilsmässa i mitten av 1800-talet

14-36

PDF

Anne-Christine Norlén

När händer det som inte har hänt?
Att synliggöra det osynliga våldet genom berättelser på hemsidor

37-53

PDF

Hans Ekbrand

Subjektivitet och mäns våld mot kvinnor: en läsning av Eva Lundgren och Henrietta Moore

54-64

PDF

Gabriella Nilsson

Slagen dam och tystnaden

65-78

PDF

Silje Lundgren

Forskning om våld mot unga kvinnor - tolkningsperspektiv och analytiskt fokus

79-88

PDF

Maria Björk

Med rakblad i hand. Unga kvinnor, självskadande och historia

89-99

PDF

Anna Johansson

Rakbladsflikkor. Om kvinnlig självskada som identitet och symbolspråk

100-114

PDF

Jens Petter Kollhöj

To bilder av norske soldater i 1914. Ulike maskulinitetsformer og voldsbevegelser

115-133

PDFupp

Nummer 13 (2004)

Författare

Titel

Sidor

PDF

Anne-Christine Norlén

För vem är en modern lave ett kulturarv?

1-17

PDF

Erik Ottoson

Kundkorgsblues

18-32

PDF

Margrit Wettstein Törnblom

Hur smakar koscher? Ett besök på Judiska Museet i Berlin

33-41

PDFupp

Nummer 12 (2003)

Bildmöten

Autentiska motiv och dokumentära anspråk

Författare

Titel

Sidor

PDF

Urban Ericsson

Inledning: Bildmöten - Autentiska motiv och dokumentära anspråk

1-3

PDF

Peter Gullers

Om det dokumentära - fotografi som fakta och föreställning

4-16

PDF

Birgitta Hellmark Lindgren

Jag vet inte” Om graviditetstest och viljan att veta

17-25

PDF

Sverker Finnström

Bakhåll! Tankar kring en dokumentär målning från ett krigsdrabbat Uganda

26-35

PDF

Nick Jones

Representationens börda

36-49

PDF

Anne-Christine Norlén

Den hatiske hönsfarmaren - bilden av ondskan i Veckojournalen 1943

50-56

PDFupp

Number 11 (2002), English edition

IT-Users and Producers in an Evolving

Sociocultural Context

(Report from an international workshop in Norberg 28-20 May 2001)

Introduction

Author

Title

Pages

PDF

Heinrich W. Ahlemeyer

ALL NEW?
Organizational and Individual Challenges in the Digital Economy

1-10

PDF

Bernd R. Hornung

IT FOR HEALTH CARE IN GLOBAL PERSPECTIVE
Problems and Pitfalls of Telemedicine

11-33

PDF

Kyra Landzelius

MAPPING THE UNFATHOMABLE FRONTIERS OF INDIGENOUS CYBERSPACE
A Survey of the Expanding/Contracting Boundaries of Going Native on the Net

34-43

PDF

Birgit Hertzberg Johnson

THE INTERNET GENERATION AND “THE GATHERING”

44-52

PDF

Arne Kjellman

DISTANCE EDUCATION AND COMMUNICATION
In an Evolving Sociocultural Context

53-61

PDF

Truls Erik Johnsen

THE INSTANTANEOUS TIME
How being connected affect the notion of time

62-70

PDF

Robert Willim

PREFAB FUTURE
Practices and Rhetorics in an ICT Company

71-76

PDF

Britt Östlund

THE DECONSTRUCTION OF A TARGETGROUP FOR IT-INNOVATIONS
Elderly users´ technological needs and attitudes towards new IT

77-93

PDF

Gösta Arvastson

CLOSING REMARKS

94-99

PDFupp

Nummer 10 (2001)

Tidens tecken

Introduktion

Författare

Titel

Sidor

PDF

Marie Steinrud

Kamrat? Tankar kring globalisering och kolonialisering

1-13

PDF

Karin Söderholm Lindelöf

Polen i postkolonialt perspektiv

14-21

PDF

Maria Andersson

Arbetslöshetens språk arbetets grammatik

22-28

PDF

Urban Ericsson

Mångkultur som estetik och pedagogik

29-37

PDFRedaktör
Birgitta Meurling & Oscar Pripp | E-post |

Ansvarig utgivare
Gösta Arvastson | E-post |


Adress:
Institutionen för kulturantropologi och etnologi, avdelningen för etnologi
Thunbergsvägen 3 H, Box 631, 751 26 Uppsala

© Respektive författare och Etnologiska avdelningen
Senast uppdaterad

 


Tidigare nummer

Redaktion

Anvisningar till författare