Referensgrupp för elektronisk publicering vid UU

Namn Organisation e-post
Backlund, Janne
(Dodd, Sue)
Uppsala universitet, Institutionen för ABM, estetik och kulturstudier Janne.Backlund@abm.uu.se
sue.dodd@abm.uu.se
Broady, Donald Uppsala universitet, Institutionen för lärarutbildning/KTH, Institutionen för numerisk analys och datalogi broady@nada.kth.se
Johansson, Linus Uppsala universitet, Institutionen för musikvetenskap Linus.Johansson@musik.uu.se
Jonsson, Gunilla Kungliga biblioteket, Avdelningen för Insamling och Dokumentation gunilla.jonsson@kb.se
Karlsson, Sune Handelshögskolan i Stockholm, Institutionen för ekonomisk statistik Sune.Karlsson@hhs.se
Källström, Anders Uppsala universitet, Matematiska institutionen, Avdelningen för matematik andersk@math.uu.se
Larsson, Lars-Elve Uppsala universitet, IT och telefoni Lars-Elve.Larsson@uadm.uu.se
Naeve, Ambjörn KTH, Institutionen för numerisk analys och datalogi; Knowledge Management Research group amb@nada.kth.se
Risch, Tore Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi, Datalogi Tore.Risch@it.uu.se
Victor, Björn Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik Bjorn.Victor@it.uu.se
Zinovjeva, Natalia Södertörns högskola, Lärostudion, moderna språk natalia.zinovjeva@sh.se
     
Andersson, Stefan Uppsala universitetsbibliotek, Enheten för digital publicering Stefan.Andersson@ub.uu.se
Hansson, Peter Uppsala universitetsbibliotek, Enheten för digital publicering Peter.Hansson@ub.uu.se
Klosa, Uwe Uppsala universitetsbibliotek, Enheten för digital publicering Uwe.Klosa@ub.uu.se
Müller, Eva Uppsala universitetsbibliotek, Enheten för digital publicering Eva.Muller@ub.uu.se
Siira, Erik Uppsala universitetsbibliotek, Enheten för digital publicering erik.siira@ub.uu.se
  Andra experter från biblioteket bjuds in